Velkommen til 101fjellruter

Våre nettsider er under utarbeiding. Målet vårt er å spre fristende fjellrutetopoer til folket.

Profilert:

"Kris Roars minnerute" på Sletafjellet, topo og beskrivelse (NB: les beskrivelsen fra bunnen)

Sletafjellet i Åseral: Kris Roars minnerute ***, 6+ & E2+, 6 taulengder (6 (5+), 6-, 6+, 6- (6+), 5, 4+)
Førstebestigning: Nils Rune Birkeland og Thor Inge & Jan Egil Hansen 18/6-2017. Direktevariant av 4. taulengde, Nils Rune Birkeland, 28/6-2018.

Utstyr: 2 x 70 meter halvtau (går greit også med 60 meter, se «detaljer» nedenfor), vanlig frirack med noen ekstra, små kamsikringer.

Retur: 6 rappeller på doble bolter med minimum 2x 60 meter tau ned langs ruta Heteslag (se klatreføreren «Sørlandet Rock»).

6. «The show must go on», 4+ & E1. 70 meter: Følger siste del av Heteslag: Diagonal travers opp mot venstre for å runde overheng, så drag svakt oppover mot høyre og opp til doble ringer på standplass for rappell. Flere varianter mulig i toppen, sikringsmulighetene avgjør. Med 60 meter tau kan 5. taulengde først strekkes til naturlig sikret standplass i venstrekanten av overheng, ca. 15 meter etter rappellringene, derfra når man så helt opp.
5. «Det vil helst gå godt», 5 & E1, 45 meter: Fortsett diagonalt opp venstre langs stort høyrevendt dieder med gode kamsikringer før passering av hul blokk og glatt svatravers med fingertuppundertak og videre diagonalt opp små hyller til standplass med doble ringer for rappell. Siste 20 meter er her felles med «Heteslag», og rappell ned langs denne ruta er nå mulig med 2 x 60 meter tau. Førstebestigerne forsøkte seg på en direktevariant opp høyre og ut av dieder, ca. 10 meter fra standplassen i starten av taulengden. Resultatet ble en lang luftetur som heldigvis endte godt – derav navnet på taulengden.

4. «Hiv og hoi», 6- & E2, 60 meter: Først opp diederet, så travers mot høyre under overheng og videre opp gjennom overlappen på svakeste punkt. Fine kamsikringer, men krever kreativt sikringsarbeid for å unngå senere taudrag. Klipp 1. borebolt før høyretravers over hengende svaplate (2. borebolt) og travers opp til venstrevendt dieder som via 3. borebolt (crux) leder helt opp til slak svaplate under topphenget og inn i stort venstrevendt dideder hvor boltet standplass. Variant av taulengden (6+ & E2+) følger diederet rett opp fra standplass, tar til høyre før overhenget og traverserer via en borebolt opp til svaplate som traverseres mot venstre under overlapp før opptak (kamsikring) til overliggende sva med diagonalt drag mot venstre opp til standplass. Anbefales, tre stjerner, men noe utfordrende sikring og veivalg krever kaldt hode og stø fot.

3. «Memorial pitch», 6+ & E2+, 55 meter: Lett opp høyrevendt dieder til venstre før travers mot høyre. Resten av taulengden kan anses som et sammenhengende crux: Først passering av borebolt og plassering av tynn kamsikring opp og bak liten kant. Videre tynn svatravers og fingerlaybak med utsatt opptak til 2. borebolt. Utklatring! To borebolter passeres før flakkant leder opp til 4. borebolt. Utklatring! Kort venstretravers, så rett opp til overlapp for plassering av god kamsikring og videre opp til ny overlapp med god kamsikring før opptak til 5. borebolt. Videre lett opp til standplass med doble ringer for rappell. Med 60 meter tau nås standplassen helt eksakt fra alternativ standplass midt i buediederet på 2. taulengde. NB: Siste mulighet for rappell ned langs ruta til bakken. 2. taulengde kan til nød rappelleres med 2 x 60 meter tau.
2. «Hal i og dra», 6- & E2, 70 meter: Rett opp svaplata og opp i overlappsystem (kamsikringer). God kile før hule skiveflak på hylla og til venstre opp høyrevendt dieder med liten, men god kamsikring før passering av to borebolter (crux). Deretter venstretravers inn i buedieder som leder opp mot høyre. Doble ringer for rappell på standplass. Med 60 meter tau må andremann følge løpende om standplassen skal nås. Alternativt kan god standplass legges på egne sikringer midt i buediederet.
1. «Tveitens spesial», 6 & E2+, 50 meter: Høyrevendt dieder så ut på svaplata og rett opp. Taulengden kjennetegnes av utklatringer på små, men gode kamsikringer, bortsett fra siste stekket opp til borebolten før toppbulken. Tør du? Doble ringer for rappell på standplass. Variant av taulengden (5+ & E1+) følger lett vegeterte, små diedere til høyre for svaet helt fra starten og videre langs litt hule riss & flak opp til standplass.